Kütük yarıcı
Odun parçalayıcı
Matkap basın
Gönye testere